Nápověda pro HP LaserJet 1000 Printer

background image

Použití

hp LaserJet 1000

background image
background image

Tiskárna HP LaserJet 1000

Uživatelská příručka

background image

Hewlett-Packard Company
11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714 U.S.A.

©Copyright Hewlett-Packard Company 2001

Všechna práva vyhrazena. Kopírování, úpravy
nebo překlad jsou bez předchozího písemného
svolení zakázány kromě případů, kdy to povolují
autorská práva.

Uživateli tiskárny Hewlett-Packard, ke které
přísluší tato příručka, je udělena licence k
následujícím úkonům: a) tisk kopie této příručky
pro OSOBNÍ, INTERNÍ nebo FIREMNÍ použití za
podmínky, že kopie není určena k prodeji,
dalšímu prodeji ani jiné distribuci; a b) umístění
elektronické kopie této příručky na sí

ťovém

serveru za předpokladu, že přístup k této kopii je
omezen pro OSOBNÍ, INTERNÍ uživatele tiskárny
Hewlett-Packard, ke které přísluší tato příručka.

Číslo publikace:
Q1342-online
První vydání: Říjen 2001.

Záruka

Informace v tomto dokumentu mohou být bez
upozornění změněny.

Společnost Hewlett-Packard neposkytuje v
souvislosti s těmito informacemi záruku žádného
druhu. SPOLEČNOST HEWLETT-PACKARD SE
ZVLÁŠTĚ ZŘÍKÁ ODVOZENÝCH ZÁRUK
PRODEJNOSTI A VHODNOSTI K URČITÝM
ÚČELŮM.

Společnost Hewlett-Packard není zodpovědná za
jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, následné ani
jiné škody uplatňované v souvislosti s podobou
nebo použitím těchto informací.

Ochranné známky

Microsoft

®

, MS Windows, Windows

®

a

MS-DOS

®

jsou ochranné známky společnosti

Microsoft Corporation registrované v USA.

E

NERGY

S

TAR

®

je ochranná známka agentury

United States Environmental Protection Agency
registrované v USA.

Netscape je ochranná známka společnosti
Netscape Communications Corporation.

Zenographics je ochranná známka společnosti
Zenographics, Incorporated.

Další produkty zmíněné v této příručce mohou být
ochrannými známkami příslušných vlastníků.

background imageObsah 31 Přípravné práce

Kontrola obsahu balení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Příprava místa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Přizpůsobení prostředí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Instalace softwaru tiskárny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Příprava tonerové kazety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Instalace tonerové kazety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Naplnění vstupního zásobníku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Připojení kabelu USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Připojení napájecího kabelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Řešení potíží s tiskárnou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Instalace je dokončena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2 Seznámení s tiskárnou

Identifikace součástí tiskárny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Indikátory stavu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Vstupní zásobník tiskárny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Vymezovače médií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Výstupní dráhy tiskárny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Dvířka toneru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Vypnutí napájení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Seznámení s převodem napětí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

3 Média

Výběr papíru a jiných médií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Optimalizace kvality tisku u různých typů médií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Vložení média do vstupního zásobníku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Jednotlivé typy média . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Tisk na fólie a štítky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Tisk obálek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Tisk na hlavičkový papír a předtištěné formuláře . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Tisk na média vlastního formátu nebo na kartón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

4 Tiskové úlohy

Přístup k vlastnostem tiskárny (ovladači) a nápovědě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Vlastnosti tiskárny (ovladač) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Nápověda pro vlastnosti tiskárny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Tisk vodoznaků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Tisk více stran na jeden list papíru (tisk „N-up“) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Zrušení tiskové úlohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Seznámení s nastavením kvality tisku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Použití režimu EconoMode (úspora toneru) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

background image

4 Obsah5 Tonerová kazeta

Používání tonerových kazet HP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Přístup společnosti HP k tonerovým kazetám jiných výrobců . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Skladování tonerových kazet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Předpokládaná doba životnosti tonerové kazety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Recyklace tonerových kazet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Úspora toneru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Změna rozložení toneru v kazetě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Výměna tonerové kazety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

6 Poradce při potížích tiskárny

Hledání řešení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Stránky se netisknou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Stránky se tisknou, ale došlo k potížím. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Software je instalován, ale stránky se netisknou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Sekvence indikátorů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Chybové zprávy na obrazovce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Problémy při manipulaci s médii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Vytištěná stránka se liší od zobrazení na obrazovce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Problémy s tiskovým softwarem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Zlepšení kvality tisku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Čištění tiskárny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Čištění dráhy média v tiskárně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Odstranění uvíznutého papíru z tiskárny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Výměna podávacího válce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Vyčištění podávacího válce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Výměna oddělovací podložky tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Tisk zkušební stránky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

7 Servis a podpora

Dostupnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Servis hardwaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Rozšířená záruka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Pokyny pro opětovné zabalení tiskárny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Formulář servisních informací. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Podpora společnosti Hewlett-Packard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Podpora zákazníků a pomoc při opravě produktu (USA a Kanada) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Evropské středisko podpory zákazníků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Telefonní čísla podpory pro jednotlivé země a regiony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Služby online . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Získání softwarových nástrojů a elektronických informací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Přímé objednávání příslušenství a spotřebního materiálu společnosti Hewlett-Packard . . . . . . 67
Disk CD Hewlett-Packard Support Assistant (Pomocník podpory Hewlett-Packard) . . . . . . . . 67
Servisní informace společnosti Hewlett-Packard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
HP SupportPack. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Prodejní a servisní kanceláře . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

background imageObsah 5

Dodatek A Technické parametry tiskárny

Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Soulad s předpisy FCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Program správy ekologických výrobků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Ochrana životního prostředí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

List MSDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Směrnice a předpisy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Prohlášení o shodě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Prohlášení o bezpečnosti laserových paprsků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Kanadské předpisy DOC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Korejské prohlášení EMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Japonské prohlášení EMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Finské prohlášení o laseru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Dodatek B Technické údaje médií

Technické údaje médií tiskárny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Podporované formáty médií (tiskárna) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Průvodce použitím médií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Papír . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Štítky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Fólie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Obálky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Kartóny a těžká média. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Dodatek C Záruka a licence

Licenční smlouva k softwaru Hewlett-Packard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Prohlášení společnosti Hewlett-Packard o omezené záruce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Omezená záruka na životnost tonerové kazety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Dodatek D Příslušenství a informace o objednávkách

Dodatek E Instalace sdílených tiskáren

Instalace sdílených tiskáren v systému Windows 98 a Millennium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Instalace sdílených tiskáren v systému Windows 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Instalace sdílených tiskáren v systému Windows XP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Rejstřík

background image

6 Obsahbackground image

CSWW

7

1