HP LaserJet 1000 Printer - 1 Přípravné práce

background image

Přípravné práce

Tato kapitola poskytuje následující pokyny pro instalaci tiskárny a softwaru:

Kontrola obsahu balení

Příprava místa

Přizpůsobení prostředí

Instalace softwaru tiskárny

Příprava tonerové kazety

Instalace tonerové kazety

Naplnění vstupního zásobníku

Připojení kabelu USB

Připojení napájecího kabelu

Řešení potíží s tiskárnou

Instalace je dokončena

background image

8

Kapitola 1 Přípravné práce

CSWW