HP LaserJet 1000 Printer - Řešení potíží s tiskárnou

background image

Řešení potíží s tiskárnou

Pokud svítí stavový indikátor, je tiskárna připravena k tisku.

Nesvítí-li žádný indikátor, zkontrolujte připojení napájecího kabelu a kabelu USB.

UPOZORNĚNÍ

Před připojením kabelu k tiskárně vždy tiskárnu odpojte od napájení. V opačném případě může dojít k poškození
tiskárny.