HP LaserJet 1000 Printer - Instalace je dokončena

background image

Instalace je dokončena

Blahopřejeme! Tiskárna HP LaserJet 1000 je připravena k použití. V případě jakýchkoli problémů
vyhledejte informace v části

Poradce při potížích tiskárny

nebo využijte webové stránky technické podpory

společnosti HP na adrese

http://www.hp.com/support/lj1000

.

background image

CSWW

13

2