HP LaserJet 1000 Printer - Instalace softwaru tiskárny

background image

Instalace softwaru tiskárny

Při instalaci softwaru tiskárny z disku CD postupujte takto:

1

Na obrazovce automatického spuštění vyberte možnost Instalovat. Nedojde-li k automatickému
spuštění, vyberte možnost Start, Spustit a napište x:\ setup (kde x je písmeno označující jednotku
CD-ROM) a klepněte na tlačítko OK.

2

Pokračujte podle pokynů na obrazovce.

background image

10

Kapitola 1 Přípravné práce

CSWW