HP LaserJet 1000 Printer - Naplnění vstupního zásobníku

background image

Naplnění vstupního zásobníku

1

Zasunujte vstupní zásobník šikmo dolů, aby se bezpečně usadil v tiskárně.

2

Posuňte vymezovače médií ven a zpět, aby přiléhaly k médiu.

3

Vložte média do vstupního zásobníku. Vymezovače posuňte tak, aby přiléhaly ke vloženému médiu.

4

Instalujte kryt vstupního zásobníku.

1

2

3

4

3

background image

CSWW

Připojení kabelu USB 11