HP LaserJet 1000 Printer - Příprava místa

background image

Příprava místa

Umístěte tiskárnu na stabilní, vodorovnou plochu. Je třeba dostatek prostoru pro větrání. Za tiskárnou
musí být dostatek místa pro výstup z dvířek pro přímý výstup média.

1

4

2

3

6

5

7

486 mm

253

mm

background image

CSWW

Přizpůsobení prostředí 9