HP LaserJet 1000 Printer - Příprava tonerové kazety

background image

Příprava tonerové kazety

Vyjměte tonerovou kazetu z plastikového obalu. Odstraňte mylarovou pásku – ulomte výstupek na levé
straně a pásku zcela vytáhněte.