HP LaserJet 1000 Printer - Připojení napájecího kabelu

background image

Připojení napájecího kabelu

Zapojte napájecí kabel do tiskárny (A). Zapojte napájecí kabel do zdroje napájení (B).

background image

12

Kapitola 1 Přípravné práce

CSWW