HP LaserJet 1000 Printer - Přizpůsobení prostředí

background image

Přizpůsobení prostředí

Neumis

ťujte zařízení na přímé sluneční světlo. Ujistěte se, že v prostředí nedochází k náhlým změnám

teploty nebo vlhkosti.

Teplota — od 10 °C do 32,5 °C.

Relativní vlhkost — od 20 % do 80 %.