HP LaserJet 1000 Printer - Dvířka toneru

background image

Dvířka toneru

Dvířka toneru jsou umístěna na přední straně tiskárny. Dvířka toneru musíte otevřít, chcete-li získat přístup
k tonerové kazetě, odstranit uvíznutý papír a vyčistit tiskárnu. Chcete-li dvířka toneru otevřít, uchopte pevně
levou a pravou stranu a přitáhněte dvířka toneru směrem k sobě.

Poznámka

Při otevření kladou dvířka tonerové kazety mírný odpor. Otevřením dvířek se tonerová kazeta zvedne tak, že ji lze
snadno vyjmout.

background image

18

Kapitola 2 Seznámení s tiskárnou

CSWW