HP LaserJet 1000 Printer - Vstupní zásobník tiskárny

background image

Vstupní zásobník tiskárny

Uzavřený vstupní zásobník umístěný na přední straně tiskárny pojme až 250 listů papíru o hmotnosti
75 g/m

2

, větší počet obálek nebo jiná média.

Další informace o typech médií najdete v části

Technické údaje médií

.

Indikátor

Připraveno

(zelený)

Indikátor

Pozor

(žlutý)

background image

16

Kapitola 2 Seznámení s tiskárnou

CSWW