HP LaserJet 1000 Printer - Vymezovaèe médií

background image

Vymezovače médií

Vstupní zásobník je vybaven podpěrou dlouhých médií a bočními vymezovači médií. Vymezovače média
zajiš

ťují, aby bylo médium správně podáno do tiskárny a aby tisk nebyl šikmo (křivě vzhledem k médiu). Při

vkládání média upravte vymezovače médií tak, aby odpovídaly šířce a délce použitého média.