HP LaserJet 1000 Printer - Optimalizace kvality tisku u různých typů médií

background image

Optimalizace kvality tisku u různých typů médií

Na kvalitu tištěných dokumentů má vliv teplota fixační jednotky tiskárny. Pro různé typy médií je pro
dosažení nejlepší kvality třeba použít různé teploty fixační jednotky. Typ média použitého pro tisk můžete
určit pomocí ovladače tiskárny. Na základě toho bude příslušným způsobem změněna teplota fixační
jednotky.

Změna typu média v ovladači tiskárny

1

Zobrazte vlastnosti tiskárny. Pokyny naleznete v části

Vlastnosti tiskárny (ovladač)

.

2

Klepněte na kartu Papír.

3

V rozevíracím seznamu Optimalizovat pro vyberte typ média .

4

Klepněte na tlačítko OK.

Poznámka

Rychlosti tisku na speciální média se automaticky sníží.

background image

CSWW

Vložení média do vstupního zásobníku 21