HP LaserJet 1000 Printer - Tisk na fólie a štítky

background image

Tisk na fólie a štítky

Používejte pouze fólie a štítky doporučené pro laserové tiskárny, jako jsou například fólie HP a štítky
HP LaserJet. Další informace najdete v části

Technické údaje médií tiskárny

.

UPOZORNĚNÍ

Zkontrolujte, zda nejsou média ohnuta a zkroucena, zda nemají natržené hrany nebo zda nechybí nějaké štítky.

UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte štítky s odkrytou zadní stranou. Štítky na archu s mezerami mezi štítky se mohou odlepovat, což
může způsobit vážné uvíznutí.

Tisk na fólie a štítky

1

Otevřete výstupní dvířka pro přímou dráhu média.

2

Vložte média do vstupního zásobníku. Horní hrana musí natočena dopředu a strana, na kterou se má
tisknout (hrubá strana), je otočena směrem nahoru.

3

Nastavte vymezovače média.

4

Zobrazte vlastnosti tiskárny. Pokyny naleznete v části

Vlastnosti tiskárny (ovladač)

. Klepněte na kartu

Papír, v rozevíracím seznamu Optimalizovat pro vyberte položku Fólie nebo Štítky a pak klepněte
na tlačítko OK.

5

Vytiskněte dokument. Aby nedošlo k slepení médií, média od zadní části tiskárny odebírejte v průběhu
tisku a vytištěné stránky pokládejte na rovný povrch.

background image

CSWW

Tisk obálek 23