HP LaserJet 1000 Printer - Tisk na média vlastního formátu nebo na kartón

background image

Tisk na média vlastního formátu nebo na kartón

Tiskárna HP LaserJet 1000 může tisknout na média vlastního formátu nebo na kartón o rozměrech v
rozmezí 76 x 127 mm a 216 x 356 mm.

UPOZORNĚNÍ

Před vložením médií zkontrolujte, zda nejsou slepené.

Při tisku na média vlastního formátu nebo na kartón postupujte takto

1

Otevřete výstupní dvířka pro přímou dráhu média.

2

Vložte média krátkou hranou dopředu a stranou, na kterou se má tisknout, směrem nahoru. Seřiďte
vymezovače média tak, aby odpovídaly médiu.

3

V nastaveních tiskárny vyberte správný formát. (Softwarová nastavení mohou potlačit vlastnosti
tiskárny.)

4

Zobrazte vlastnosti tiskárny. Pokyny naleznete v části

Vlastnosti tiskárny (ovladač)

. Klepněte na kartu

Papír, v rozevíracím seznamu Optimalizovat pro vyberte příslušné médium a pak klepněte na
tlačítko OK.

5

Vytiskněte dokument.

background image

26

Kapitola 3 Média

CSWW

background image

CSWW

27

4