HP LaserJet 1000 Printer - Tisk obálek

background image

Tisk obálek

Používejte pouze obálky, které jsou doporučené pro laserové tiskárny. Další
informace najdete v části

Technické údaje médií tiskárny

.

1

Prohnutí obálek při tisku zabráníte, otevřete-li výstupní dvířka pro přímou
dráhu média.

2

Před vložením obálek nastavte vymezovače média tak, aby vzdálenost mezi
nimi byla o trochu větší než rozměr obálek.

3

Obálky vložte s plochou pro známku směrem dopředu a stranou, na kterou
se má tisknout, nahoru.

Poznámka

Pokud obálky mají chlopeň, vložte je hranou s chlopní dopředu.

4

Vymezovače média nastavte na délku a šířku odpovídající obálkám.
Zobrazte vlastnosti tiskárny. Pokyny naleznete v části

Vlastnosti tiskárny

(ovladač)

. Klepněte na kartu Papír, v rozevíracím seznamu Optimalizovat

pro vyberte položku Obálky a pak klepněte na tlačítko OK.

5

Sejměte kryt vstupního zásobníku.

1

3

4

2

5

background image

24

Kapitola 3 Média

CSWW