HP LaserJet 1000 Printer - Výběr papíru a jiných médií

background image

Výběr papíru a jiných médií

Tiskárny HP LaserJet zajiš

ťují vynikající kvalitu tisku dokumentů. Lze tisknout na různá média, jako jsou

papír (včetně 100% recyklovaného dřevitého papíru), obálky, štítky, fólie a vlastní formáty médií.
Podporovány jsou tyto formáty médií:

Minimum: 76 x 127 mm

Maximum: 216 x 356 mm

Vlastnosti jako hmotnost, zrnitost a obsah vlhkosti jsou důležité faktory, které ovlivňují výkon tiskárny a
kvalitu tisku. K dosažení co nejlepší kvality tisku používejte pouze vysoce kvalitní média určená pro
laserové tiskárny. Podrobné technické parametry pro papír a média najdete v oddílu

Technické údaje

médií tiskárny

.

Poznámka

Před nákupem většího množství vždy proveďte zkoušku na vzorku média. Váš dodavatel média by měl být
seznámen s požadavky uvedenými v Pokynech pro papír a jiná tisková média (číslo součástky HP 5963-7863).
Další informace najdete v části

Technické údaje médií tiskárny

.