HP LaserJet 1000 Printer - Vložení média do vstupního zásobníku

background image

Vložení média do vstupního zásobníku

Hlavní vstupní zásobník pojme až 250 stránek papíru o hmotnosti 75 g/m (stoh o výšce nejvýše 25 mm).
Vložte médium horní částí napřed a stranou, na kterou se má tisknout, otočenou nahoru. Vždy nastavte
boční vymezovače média a podpěru dlouhých médií, aby nedošlo k uvíznutí nebo šikmému podání papíru.

UPOZORNĚNÍ

Při pokusu o tisk na médium, které je pomačkané, přeložené nebo nějakým způsobem poškozené, může dojít
k jeho uvíznutí. Další informace najdete v části

Technické údaje médií tiskárny

.

Poznámka

Přidáváte-li nové médium, zkontrolujte, zda jste ze vstupního zásobníku odstranili veškeré médium, a vyrovnejte
stoh nového média. Tím zabráníte zavádění několika listů do tiskárny současně a snížíte pravděpodobnost
uvíznutí.