HP LaserJet 1000 Printer - Jednotlivé typy média

background image

Jednotlivé typy média

Fólie a štítky: Vložte je horní částí napřed a stranou, na kterou se má tisknout, otočenou nahoru.
Další informace najdete v části

Tisk na fólie a štítky

.

Obálky: Vložte obálky úzkou stranou s místem pro známku napřed tak, aby strana, na kterou se má
tisknout, směřovala nahoru. Další informace najdete v části

Tisk obálek

.

Hlavičkový papír a předtištěné formuláře: Hlavičkový papír a předtištěné formuláře vložte horní
částí napřed a stranou, na kterou se má tisknout, otočenou nahoru. Další informace najdete v části

Tisk na hlavičkový papír a předtištěné formuláře

.

Média vlastního formátu nebo stoh karet: Média vlastního formátu nebo stoh karet vložte úzkou
hranou napřed tak, aby strana, na kterou se má tisknout, směřovala nahoru. Další informace najdete v
části

Tisk na média vlastního formátu nebo na kartón

.

background image

22

Kapitola 3 Média

CSWW