HP LaserJet 1000 Printer - 4 Tiskové úlohy

background image

Tiskové úlohy

Tato kapitola obsahuje informace o následujících tématech:

Přístup k vlastnostem tiskárny (ovladači) a nápovědě

Tisk vodoznaků

Tisk více stran na jeden list papíru (tisk „N-up“)

Zrušení tiskové úlohy

Seznámení s nastavením kvality tisku

Použití režimu EconoMode (úspora toneru)

background image

28

Kapitola 4 Tiskové úlohy

CSWW