HP LaserJet 1000 Printer - Vlastnosti tiskárny (ovladaè)

background image

Vlastnosti tiskárny (ovladač)

Vlastnosti tiskárny řídí tiskárnu. Lze změnit výchozí nastavení, jako jsou formát a typ média, tisk více
stránek na jeden list papíru (tisk „N-up“), rozlišení a vodoznaky. Přístup k vlastnostem tiskárny lze získat
následujícími způsoby:

Prostřednictvím softwarové aplikace, kterou používáte pro tisk. Tím se změní pouze nastavení pro
aktuální softwarovou aplikaci.

Prostřednictvím operačního systému Windows

®

. Tím se změní výchozí nastavení pro všechny budoucí

tiskové úlohy.

Poznámka

Protože mnohé softwarové aplikace používají různé způsoby přístupu k vlastnostem tiskárny, popisuje následující
oddíl nejobvyklejší postupy používané v operačních systémech Windows 98, 2000, Millennium a Windows XP.

Postup při změně nastavení pouze pro aktuální softwarovou aplikaci

Poznámka

Přestože se kroky mohou u různých softwarových aplikací lišit, toto je nejobvyklejší postup.

1

V softwarové aplikaci klepněte v nabídce Soubor na příkaz Tisk.

2

V dialogovém okně Tisk klepněte na tlačítko Vlastnosti.

3

Změňte nastavení a klepněte na tlačítko OK.

Postup při změně výchozích nastavení pro všechny následující tiskové úlohy v
systému Windows 98, 2000 a Millennium

1

V hlavním panelu Windows klepněte na položky Start, Nastavení a Tiskárny.

2

Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu tiskárny HP LaserJet 1000.

3

Klepněte na položku Vlastnosti.

4

Změňte nastavení a klepněte na tlačítko OK.

Poznámka

V systému Windows 2000 je značná část těchto funkcí dostupná prostřednictvím nabídky Předvolby tisku.

Postup při změně výchozích nastavení pro všechny následující tiskové úlohy v
systému Windows XP

1

V hlavním panelu Windows klepněte na položky Start, Ovládací panel.

2

Poklepejte na položku Tiskárny a jiný hardware.

3

Klepněte na položku Tiskárny a faxy.

4

Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu tiskárny HP LaserJet 1000.

5

Klepněte na položku Vlastnosti.

6

Změňte nastavení a klepněte na tlačítko OK.

background image

CSWW

Přístup k vlastnostem tiskárny (ovladači) a nápovědě 29