HP LaserJet 1000 Printer - Seznámení s nastavením kvality tisku

background image

Seznámení s nastavením kvality tisku

Nastavení kvality tisku ovlivňuje sytost tisku na stránce a styl vytištěné grafiky. Nastavení kvality tisku lze
využít také k optimalizaci kvality tisku pro určité typy média. Další informace najdete v části

Optimalizace

kvality tisku u různých typů médií

.

Ve vlastnostech tiskárny lze změnit nastavení tak, aby byl tisk přizpůsoben typu úlohy. Podporována jsou
tato nastavení kvality:

Nejlepší kvalita: Tisk s rozlišením 600 dpi poskytuje nejlepší kvalitu tisku. Toto je výchozí nastavení.

300 dpi: Rozlišení je mírně redukováno za účelem vyšší rychlosti tisku.

Vlastní: Můžete určit vlastní nastavení kvality tisku.

Režim EconoMode (úspora toneru): Text se tiskne s použitím menšího množství toneru. Toto
nastavení je vhodné při tisku konceptů.

Postup při změně nastavení kvality tisku

1

Zobrazte vlastnosti tiskárny. Pokyny naleznete v části

Vlastnosti tiskárny (ovladač)

.

2

Klepněte na kartu Úpravy.

3

Vyberte možnost Kvalita tisku.

4

Pokud chcete zobrazit nastavení výstupu a grafiky pro vybranou možnost, klepněte na položku
Podrobnosti.