HP LaserJet 1000 Printer - Tisk více stran na jeden list papíru (tisk „N-up“)

background image

Tisk více stran na jeden list papíru (tisk „N-up“)

Lze zvolit počet stránek, který se má vytisknout na jeden list média. Pokud zvolíte tisk více než jedné
stránky na list, stránky jsou menší a jsou uspořádány na listu v pořadí, v jakém by se vytiskly. Lze určit až
9 stránek na jeden list média.

Přístup k funkci tisku několika stránek na jeden list

1

V softwarové aplikaci otevřete vlastnosti tiskárny. Pokyny naleznete v části

Vlastnosti tiskárny

(ovladač)

.

2

Klepněte na kartu Úpravy.

3

V poli Stránek na list zadejte počet stránek na list.

4

Pokud chcete okolo každé stránky vytisknout ohraničení, vyberte možnost Tisknout ohraničení
stránek
.

5

Pokud chcete určit pořadí, ve kterém mají být stránky vytištěny, vyberte příslušnou možnost v
rozevíracím seznamu Pořadí stránek.

6

Klepněte na tlačítko OK.

background image

CSWW

Zrušení tiskové úlohy 31