HP LaserJet 1000 Printer - Tisk vodoznaků

background image

Tisk vodoznaků

Volbu vodoznaku lze použít k tisku textu „pod“ stávající dokument (na pozadí textu). Přes první stránku
nebo všechny stránky dokumentu lze například vytisknout diagonálně velká šedá písmena Koncept nebo
Důvěrné.

Přístup k funkci vodoznaku

1

V softwarové aplikaci otevřete vlastnosti tiskárny. Pokyny naleznete v části

Vlastnosti tiskárny

(ovladač)

.

2

Klepněte na kartu Efekty a určete typ vodoznaku, který chcete na dokumentu vytisknout.

3

Klepněte na tlačítko OK.