HP LaserJet 1000 Printer - Zrušení tiskové úlohy

background image

Zrušení tiskové úlohy

Tiskovou úlohu lze zrušit v softwarové aplikaci nebo v tiskové frontě.

Chcete-li zastavit tiskárnu ihned, vyjměte z ní zbývající papír. Jakmile se tiskárna zastaví, použijte jednu z
následujících možností:

Softwarová aplikace: Obvykle se na obrazovce v krátké době objeví dialogové okno, které umožňuje
zrušit tiskovou úlohu.

Tisková fronta Windows: Pokud tisk čeká v tiskové frontě (v paměti počítače) nebo zařazovací
službě pro tisk, odstraňte úlohu z okna Tiskárna.

Jestliže indikátor stavu po zrušení tisku neustále bliká, počítač stále odesílá tiskovou úlohu do tiskárny.
Buď zrušte úlohu tisku z tiskové fronty, nebo vyčkejte až počítač ukončí odesílání dat. Tiskárna se vrátí do
stavu Připraveno.