HP LaserJet 1000 Printer - Přístup společnosti HP k tonerovým kazetám jiných výrobců

background image

Přístup společnosti HP k tonerovým kazetám jiných výrobců

Společnost Hewlett-Packard nemůže doporučit používání nových, doplněných nebo repasovaných
tonerových kazet od jiných firem. Protože se nejedná o výrobky HP, nemůže společnost Hewlett-Packard
ovlivnit jejich konstrukci, ani kontrolovat jejich kvalitu. V rámci záruční lhůty tiskárny nebude prováděn
servis ani opravy vyplývající z použití kazet jiných výrobců.

Poznámka

Záruka se nevztahuje na závady způsobené softwarem, rozhraním nebo díly dodanými jinými výrobci než
společností Hewlett-Packard.