HP LaserJet 1000 Printer - Skladování tonerových kazet

background image

Skladování tonerových kazet

Nevytahujte tonerovou kazetu z balení dříve, než ji budete používat. Doba použitelnosti tonerové kazety v
neotevřeném balení je přibližně 2,5 roku. Doba použitelnosti tonerové kazety v otevřeném balení je
přibližně 6 měsíců.

UPOZORNĚNÍ

Nevystavujte tonerovou kazetu světlu, zabráníte tím jejímu poškození.