HP LaserJet 1000 Printer - Výměna tonerové kazety

background image

Výměna tonerové kazety

Poznámka

Při otevření kladou dvířka tonerové kazety mírný odpor. Otevřením těchto dvířek
se vyzvedne kazeta a lze ji pohodlně vyměnit.

1

Otevřete dvířka tonerové kazety a vyjměte starou kazetu. Viz

Recyklace

tonerových kazet

nebo informace o recyklaci uvnitř balení tonerové kazety.

UPOZORNĚNÍ

Poškození tonerové kazety předejte tím, že ji nebudete vystavovat světlu.
Zakryjte ji listem papíru.

2

Vyjměte z balení novou tonerovou kazetu a jemným protřepáním ze strany
na stranu toner rovnoměrně rozptylte uvnitř kazety.

3

Ohněte úchytku na levé straně kazety tak, aby se odlomila.

4

Zatáhněte za úchytku a odstraňte z kazety celou pásku. Úchytku dejte do
krabice od tonerové kazety pro pozdější odeslání k recyklaci.

5

Vložte tonerovou kazetu do tiskárny a přesvědčte se, že kazeta je ve
správné poloze. Uzavřete dvířka tonerové kazety.

UPOZORNĚNÍ

Pokud se toner dostane na oděv, utřete jej suchým hadříkem a opláchněte oděv
ve studené vodě. Horká voda trvale zapustí toner do látky.

1

2

3

4

5

background image

CSWW

37

6