HP LaserJet 1000 Printer - Změna rozložení toneru v kazetě

background image

Změna rozložení toneru v kazetě

Je-li v kazetě malé množství toneru, objeví se na tištěné stránce světlé plochy.
Změnou rozložení toneru v kazetě lze přechodně zvýšit kvalitu tisku, což umožní
dokončit tiskovou úlohu před výměnou tonerové kazety.

Poznámka

Při otevření kladou dvířka tonerové kazety mírný odpor. Otevřením těchto dvířek
se vyzvedne kazeta a lze ji pohodlně vyměnit.

1

Otevřete dvířka tonerové kazety a vyjměte kazetu z tiskárny.

UPOZORNĚNÍ

Poškození tonerové kazety předejte tím, že ji nebudete vystavovat světlu.
Zakryjte ji listem papíru.

2

Aby se změnilo rozložení toneru v kazetě, jemně zatřepejte tonerovou
kazetou ze strany na stranu.

UPOZORNĚNÍ

Pokud se toner dostane na oděv, utřete jej suchým hadříkem a opláchněte oděv
ve studené vodě. Horká voda trvale zapustí toner do látky.

3

Vložte tonerovou kazetu zpátky do tiskárny a uzavřete dvířka.

Pokud je tisk stále slabý, instalujte novou tonerovou kazetu. Pokyny naleznete v
části

Výměna tonerové kazety

.

1

2

3

background image

36

Kapitola 5 Tonerová kazeta

CSWW