HP LaserJet 1000 Printer - Čištění tiskárny

background image

Čištění tiskárny

Během tisku se uvnitř tiskárny hromadí částečky papíru, prachu a toneru. Časem tento nános může
způsobit problémy v kvalitě tisku, například skvrny nebo šmouhy od toneru. Odstraňování a prevence
těchto problémů se provádí vyčištěním prostoru tonerové kazety a dráhy média v tiskárně. V následujících
částech naleznete další informace:

Čištění prostoru tonerové kazety

Čištění dráhy média v tiskárně

background image

CSWW

Čištění tiskárny 49

Čištění prostoru tonerové kazety

Prostor tonerové kazety se nemusí čistit často. Čištění tohoto prostoru však
zlepší kvalitu vytištěných listů.

1

Odpojte napájecí šňůru a nechte tiskárnu vychladnout.

2

Otevřete dvířka tonerové kazety a kazetu vyjměte.

UPOZORNĚNÍ

Poškození tonerové kazety předejte tím, že ji nebudete vystavovat světlu. Podle
potřeby tonerovou kazetu zakryjte. Rovněž se nedotýkejte přenosového válce z
černé gumy uvnitř tiskárny. Mohlo by dojít k poškození tiskárny.

3

Suchým hadříkem, který nepouští vlákna, otřete částečky z dráhy média a
otřete rovněž prostor tonerové kazety.

4

Vraťte tonerovou kazetu na místo a uzavřete dvířka.

5

Zapojte napájecí šňůru do tiskárny.

1

2

3

4

5

background image

50

Kapitola 6 Poradce při potížích tiskárny

CSWW