HP LaserJet 1000 Printer - Chybové zprávy na obrazovce

background image

Chybové zprávy na obrazovce

Chybové zprávy na obrazovce

Chybové hlášení

Řešení

Tiskárna nereaguje

Zkontrolujte, zda:

svítí indikátor Připraveno,

je správně připojen napájecí kabel a kabel USB.

UPOZORNĚNÍ

Před připojením kabelu k tiskárně vždy odpojte tiskárnu od napájení. V opačném
případě může dojít k poškození tiskárny.

Cannot access port (in use by
another application) (Přístup na
port není umožněn (port používá
jiná aplikace))

Vyzkoušejte následující:

Restartuje počítač.

Nechte spuštěnou pouze jedinou softwarovou aplikaci.

Illegal operation/General
protection fault/Spool 32 error
(Neplatná operace/chyba obecné
ochrany/chyba zařazovací
služby 32)

V systému Windows došlo k potížím se systémovými zdroji počítače (pamětí nebo
pevným diskem). Tato chyba se odstraní restartováním počítače.

Chcete-li předejít vzniku této chyby v budoucnu, použijte následující doporučení:

Spus

ťte souběžně méně aplikací. Místo minimalizace nepoužívané aplikace

ukončete. Programy jako šetřič obrazovky, antivirové programy, stavové
softwary, faxovací software, záznamník a programy nabídek používají zdroje,
které mohou být nutné k tisku.

Během tisku se vyhněte náročným úlohám využívajícím pamě

ť, jako je

odeslání faxu nebo spuštění video klipu.

Odstraňte veškeré dočasné soubory (název_souboru.tmp) z podadresářů
Temp, například C:\Windows\Temp.

Tiskněte s nižším rozlišením.

background image

42

Kapitola 6 Poradce při potížích tiskárny

CSWW