HP LaserJet 1000 Printer - Problémy při manipulaci s médii

background image

Problémy při manipulaci s médii

Problémy při manipulaci s médii

Problém

Řešení

Uvíznutí média

Další informace najdete v části

Odstranění uvíznutého papíru z tiskárny

.

Zkontrolujte, zda tisknete na média splňující technické údaje. Další informace
najdete v části

Technické údaje médií tiskárny

.

Zkontrolujte, zda tisknete na média, která nejsou zmačkaná, poskládaná
nebo jinak poškozená.

Zkontrolujte, zda je tiskárna čistá. Další informace najdete v části

Čištění

dráhy média v tiskárně

.

Tisknete-li výstupem pro přímou dráhu média, otevřete a znovu zavřete dvířka
a zkontrolujte, zda jsou uvolňovací páčky uzavřeny.

Tisk je zkosený (nakřivo)

Další informace najdete v části

Zkosení stránky

.

Seřiďte vymezovače na šířku a délku používaného média a zkuste tisknout
znovu. Další informace najdete v části

Vymezovače médií

nebo

Vložení média

do vstupního zásobníku

.

Do tiskárny se zavedou více než
dva listy najednou.

Vstupní zásobník může být příliš plný. Další informace najdete v části

Vložení

média do vstupního zásobníku

.

Zkontrolujte, zda média nejsou zmačkaná, poskládaná nebo jinak poškozená.

Oddělovací podložka tiskárny může být opotřebovaná. Další informace
najdete v části

Výměna oddělovací podložky tiskárny

.

Tiskárna nezavádí média ze
vstupního zásobníku

Sběrný váleček může být znečištěný nebo poškozený. Další pokyny viz

Vyčištění

podávacího válce

nebo

Výměna podávacího válce

.

Tiskárna mačká média

Další informace najdete v části

Zkroucení a zvlnění

.

Otevřete výstupní dvířka pro přímou dráhu média a tiskněte přímo. Další
informace najdete v části

Výstupní dráhy tiskárny

nebo

Média

.

Vytisknuté médium nevystupuje
po správné dráze

Otevřete nebo zavřete dvířka pro přímou dráhu média, abyste nastavili
požadovanou výstupní cestu. Další informace najdete v části

Výstupní dráhy

tiskárny

.

Tisková úloha je mimořádně
pomalá

Maximální rychlost tiskárny je 10 stran za minutu. Tisková úloha může být velmi
složitá. Vyzkoušejte následující:

Snižte složitost dokumentu (například snížením počtu použitých obrázků).

Otevřete okno vlastností tiskárny z ovladače tiskárny. Pokyny naleznete v části

Vlastnosti tiskárny (ovladač)

. Klepněte na kartu Papír, v rozevíracím seznamu

Optimalizovat pro vyberte položku Obyčejný papír a pak klepněte na
tlačítko OK.

Poznámka

Tato volba může způsobit, že na těžké médium se toner fixuje nesprávně.

Tisk se zpomalí při použití úzkých nebo těžkých médií. Používejte běžná
média.

Rychlost tisku závisí na rychlosti procesoru počítače, velikosti paměti a
velikosti volného místa na disku počítače. Zkuste zvětšit velikost či výkon
těchto komponent.

background image

CSWW

Hledání řešení 43