HP LaserJet 1000 Printer - Problémy s tiskovým softwarem

background image

Problémy s tiskovým softwarem

Problémy s tiskovým softwarem

Problém

Řešení

Ovladač tiskárny HP LaserJet 1000 není
zobrazen ve složce Tiskárny

Nainstalujte znovu software tiskárny. V hlavním panelu Windows
klepněte na položky Start, Programy, vyberte položku HP LaserJet
1000
a klepněte na příkaz Odinstalovat. Odpojte napájecí šňůru od
tiskárny. Instalujte software tiskárny z disku CD-ROM. Zapojte
napájecí šňůru zpět do tiskárny.

Poznámka

Zavřete jakékoli spuštěné aplikace. Aplikace, které mají ikonu v
panelu nástrojů, zavřete tak, že klepnete pravým tlačítkem myši na
tuto ikonu a vyberete příkaz Zavřít či Zakázat.

Zkuste zapojit kabel USB do jiného portu USB počítače.

Pokud se pokoušíte tisknout na sdílenou tiskárnu, v hlavním panelu
Windows klepněte na možnosti Start, Nastavení a Tiskárny.
Poklepejte na ikonu Přidat tiskárnu. Postupujte podle pokynů v
průvodci přidáním tiskárny. Další informace najdete v části

Instalace

sdílených tiskáren

.

Chybová zpráva při instalaci softwaru

Nainstalujte znovu software tiskárny. V hlavním panelu Windows
klepněte na položky Start, Programy, vyberte položku HP LaserJet
1000
a klepněte na příkaz Odinstalovat. Odpojte napájecí šňůru od
tiskárny. Instalujte software tiskárny z disku CD-ROM. Zapojte
napájecí šňůru zpět do tiskárny.

Poznámka

Zavřete jakékoli spuštěné aplikace. Aplikace, které mají ikonu v
panelu nástrojů, zavřete tak, že klepnete pravým tlačítkem myši na
tuto ikonu a vyberete příkaz Zavřít či Zakázat.

Zkontrolujte množství volného místa na jednotce, na kterou instalujete
software tiskárny. V případě potřeby uvolněte na jednotce co nejvíce
místa a software tiskárny přeinstalujte.

V případě potřeby spus

ťte program Defragmentace disku a

přeinstalujte software tiskárny.

Tiskárna je ve stavu Připraveno, ale
netiskne

Nainstalujte znovu software tiskárny. V hlavním panelu Windows
klepněte na položky Start, Programy, vyberte položku HP LaserJet
1000
a klepněte na příkaz Odinstalovat. Odpojte napájecí šňůru od
tiskárny. Instalujte software tiskárny z disku CD-ROM. Zapojte
napájecí šňůru zpět do tiskárny.

Poznámka

Zavřete jakékoli spuštěné aplikace. Aplikace, které mají ikonu v
panelu nástrojů, zavřete tak, že klepnete pravým tlačítkem myši na
tuto ikonu a vyberete příkaz Zavřít či Zakázat.

Vytiskněte zkušební stránku. Pokyny naleznete v části

Tisk zkušební

stránky

.

background image

CSWW

Zlepšení kvality tisku 45