HP LaserJet 1000 Printer - Stránky se netisknou

background image

Stránky se netisknou

Sekvence indikátorů: Jaká sekvence indikátorů se zobrazuje na ovládacím panelu tiskárny? Další
informace najdete v části

Sekvence indikátorů

.

Chybové zprávy na obrazovce: Je na obrazovce zobrazena chybová zpráva? Další informace
najdete v části

Chybové zprávy na obrazovce

.

Manipulace s médii: Zavádí se médium do tiskárny nesprávně? Dochází k uvíznutí média? Další
informace najdete v části

Problémy při manipulaci s médii

.