HP LaserJet 1000 Printer - Stránky se tisknou, ale došlo k potížím

background image

Stránky se tisknou, ale došlo k potížím

Kvalita tisku je špatná: Další informace najdete v části

Zlepšení kvality tisku

.

Vytištěné stránky se občas liší od zobrazení na obrazovce (náhled tisku): Další informace
najdete v části

Vytištěná stránka se liší od zobrazení na obrazovce

.

Nastavení tiskárny neodpovídá používanému médiu: Další informace najdete v části

Problémy při

manipulaci s médii

.