HP LaserJet 1000 Printer - Odstranění uvíznutého papíru z tiskárny

background image

Odstranění uvíznutého papíru z tiskárny

Během práce může občas dojít k uvíznutí média. Následují některé možné příčiny:

Ve vstupním zásobníku je médium vloženo nesprávně nebo je zásobník příliš plný. Další informace
najdete v části

Vložení média do vstupního zásobníku

.

Média nesplňují specifikace společnosti HP. Další informace najdete v části

Technické údaje médií

tiskárny

.

Poznámka

Při přidávání nového média vždy odstraňte všechna média ze vstupního zásobníku a vyrovnejte stoh nových médií.
Tím zabráníte zavádění několika listů do tiskárny současně a snížíte pravděpodobnost uvíznutí.

O uvíznutí papíru jste informováni chybovým hlášením v softwaru a indikátory stavu na tiskárně. Další
informace najdete v části

Sekvence indikátorů

.

Typická místa uvíznutí média

Prostor tonerové kazety: Další informace najdete v části

Odstranění uvíznuté stránky

.

Prostor vstupního zásobníku: Vyčnívá-li stránka ze vstupního zásobníku, pokuste se stránku jemně
vytáhnout ze zásobníku, aniž byste stránku roztrhli. Pokud stránka klade odpor, další informace
najdete v části

Odstranění uvíznuté stránky

.

Výstupní dráhy: Vyčnívá-li stránka z výstupní přihrádky, pokuste se jemně vytáhnout stránku z
přihrádky, aniž byste stránku roztrhli. Pokud stránka klade odpor, další informace najdete v části

Odstranění uvíznuté stránky

.

Poznámka

Po uvíznutí média může být uvnitř tiskárny uvolněný toner. Toner se po několika výtiscích odstraní.

background image

52

Kapitola 6 Poradce při potížích tiskárny

CSWW

Odstranění uvíznuté stránky

UPOZORNĚNÍ

Uvíznutí média může způsobit uvolnění toneru na stránce. Pokud se toner
dostane na oděv, utřete jej suchým hadříkem a opláchněte oděv ve studené
vodě. Horká voda trvale zapustí toner do látky.

1

Otevřete dvířka tonerové kazety a výstupní dvířka pro přímou dráhu média.

2

Otočte uvolňovacími páčkami směrem dolů.

UPOZORNĚNÍ

Poškození tonerové kazety předejdete tím, že ji nebudete vystavovat světlu.

3

Vyjměte tonerovou kazetu a umístěte ji vedle tiskárny.

4

Oběma rukama uchopte boční strany vysunutého média a opatrně je
vytáhněte ven z tiskárny. Zkontrolujte prostor tonerové kazety (A) a dráhu
papíru (B), zda neobsahují další zablokovaná média.

5

Pokud jste odstranili uvíznuté médium, vra

ťte tonerovou kazetu zpět,

uzavřete dvířka kazety a výstupní dvířka pro přímou dráhu média.

Poznámka

Uvolňovací páčky se při uzavření výstupních dvířek pro přímou dráhu média
automaticky uzavřou.

Po uvolnění uvíznutého média musíte tiskárnu odpojit od napájení a znovu ji
připojit.

Poznámka

Přidáváte-li další média, odstraňte veškerá média ze vstupního zásobníku a
vyrovnejte stoh nového média.

1

2

3

4

5

background image

CSWW

Výměna podávacího válce 53