HP LaserJet 1000 Printer - Výměna oddělovací podložky tiskárny

background image

Výměna oddělovací podložky tiskárny

Poznámka

Před výměnou oddělovací podložky vyčistěte podávací válec. Pokyny naleznete
v části

Vyčištění podávacího válce

.

Pokud se ze zásobníku tiskárny zavádí více než jedna stránka najednou, bude
nutné vyměnit oddělovací podložku. Opakují-li se neustále problémy s
podáváním, oddělovací podložka tiskárny je opotřebovaná. Objednání nové
oddělovací podložky tiskárny viz

Příslušenství a informace o objednávkách

.

1

Odpojte napájecí šňůru z tiskárny a nechte tiskárnu vychladnout.

2

Vyjměte vstupní zásobník.

3

Vyhledejte modrou oddělovací podložku.

4

Chcete-li oddělovací podložku vytáhnout z pružinové patky, vložte plochý
šroubovák pod podložku a otočte šroubovákem, aby se úchytky uvolnily.

5

Jednu ruku protáhněte otvorem a zatlačte pružinovou patku dolů (A).
Druhou rukou vytáhněte oddělovací podložku nahoru (B).

6

Jednou rukou umístěte novou oddělovací podložku do otvoru podložky (A).
Druhou ruku protáhněte otvorem vstupního zásobníku a zatlačte pružinovou
patku dolů (B).

Poznámka

Úchytka na pravé straně je větší a slouží ke správnému umístění podložky.

Pokračování na další stránce.

1

2

3

4

5

6

background image

CSWW

Výměna oddělovací podložky tiskárny 57

7

Uchopte obě strany oddělovací podložky a pevně ji zatlačte na její místo.

UPOZORNĚNÍ

Zkontrolujte, zda je oddělovací podložka vyrovnaná a mezi podložkou a
pružinovou patkou není mezera. Není-li oddělovací podložka vyrovnaná nebo
vidíte-li mezeru na jedné straně, oddělovací podložku vyjměte. Zkontrolujte, zda
je větší úchytka napravo, vložte oddělovací podložku znovu dovnitř a zatlačte
obě strany na místo.

8

Vra

ťte na místo podávací válec, tonerovou kazetu a vstupní zásobník.

Zapojte tiskárnu a opět ji zapněte.

7

8

background image

58

Kapitola 6 Poradce při potížích tiskárny

CSWW