HP LaserJet 1000 Printer - Výměna podávacího válce

background image

Výměna podávacího válce

Dochází-li pravidelně ke špatnému podání média (médium není podáno nebo je
podáváno současně několik listů), bude nutné vyměnit nebo vyčistit podávací
válec. Objednání nového válce viz

Příslušenství a informace o objednávkách

.

UPOZORNĚNÍ

Neprovedete-li následující postup, mohlo by dojít k poškození tiskárny.

1

Odpojte napájecí šňůru z tiskárny a nechte tiskárnu vychladnout.

2

Otevřete dvířka tonerové kazety a kazetu vyjměte.

3

Vyhledejte podávací válec.

4

Uvolněte malé bílé úchytky na obou stranách podávacího válce a otáčejte
válcem směrem dopředu.

5

Opatrně vytáhněte podávací válec z tiskárny.

6

Umístěte nový nebo vyčištěný díl do prostoru podávacího válce. Pokyny
naleznete v části

Vyčištění podávacího válce

.

Poznámka

Kruhové a pravoúhlé kolíčky na každé straně zabraňují nesprávnému umístění
podávacího válce.

Pokračování na další stránce.

3

2

4

1

5

6

background image

54

Kapitola 6 Poradce při potížích tiskárny

CSWW

7

Otáčejte horní částí podávacího válce, dokud se obě strany nezachytí na
požadovaném místě.

8

Vra

ťte tonerovou kazetu na místo a uzavřete dvířka.

9

Připojte tiskárnu do zásuvky a zapněte ji.

7

8

9

background image

CSWW

Vyčištění podávacího válce 55