HP LaserJet 1000 Printer - Vyčištění podávacího válce

background image

Vyčištění podávacího válce

Podávací válec je lepší namísto výměny vyčistit.

Vyjměte podávací válec podle popisu v krocích 1 až 5 části

Výměna podávacího

válce

.

1

Lehce namočte hladký hadřík do izopropyl alkoholu a otřete válec.

VAROVÁNÍ!

Alkohol je hořlavina. Udržujte alkohol i tkaninu v bezpečné vzdálenosti od
otevřeného plamene. Před uzavřením tiskárny a připojením napájecí šňůry
nechte alkohol z tiskárny zcela vyprchat.

2

Suchým a hladkým hadříkem otřete podávací válec a odstraňte z něj
uvolněné nečistoty.

3

Před instalací do tiskárny nechte podávací válec úplně usušit (viz kroky 6 až
9

Výměna podávacího válce

).

1

2

3

1

background image

56

Kapitola 6 Poradce při potížích tiskárny

CSWW