HP LaserJet 1000 Printer - Zlepšení kvality tisku

background image

Zlepšení kvality tisku

Tato část obsahuje informace o určení a odstranění vad tisku.

Světlý nebo vybledlý tisk

Malá zásoba toneru. Další informace najdete v části

Tonerová kazeta

.

Média nemusí splňovat specifikace pro média Hewlett-Packard (média jsou například příliš vlhká nebo
mají drsný povrch). Další informace najdete v části

Technické údaje médií tiskárny

.

Pokud je celá stránka slabá, nastavení sytosti tisku je slabé nebo je spuštěn úsporný režim
EconoMode. Zobrazte vlastnosti tiskárny. Pokyny naleznete v části

Vlastnosti tiskárny (ovladač)

.

Klepněte na kartu Konfigurace a upravte nastavení Sytost tisku. Klepněte na kartu Úpravy, zrušte
výběr možnosti EconoMode (úspora toneru). Další informace najdete v části

Úspora toneru

.

Skvrny od toneru

Média nemusí splňovat specifikace pro média Hewlett-Packard (média jsou například příliš vlhká nebo
mají drsný povrch). Další informace najdete v části

Technické údaje médií tiskárny

.

Tiskárnu je třeba vyčistit. Další pokyny viz

Čištění tiskárny

nebo

Čištění dráhy média v tiskárně

.

Vynechání

Jeden list může být vadný. Zkuste úlohu vytisknout znovu.

Obsah vlhkosti v médiu je nerovnoměrný nebo médium má na povrchu vlhké skvrny. Zkuste tisk na
nové médium. Další informace najdete v části

Technické údaje médií tiskárny

.

Sada média je špatná. Výrobní procesy mohou způsobit, že toner v některých místech nepřilne.
Zkuste jiný typ nebo značku média.

Tonerová kazetu může být vadná. Další informace najdete v části

Tonerová kazeta

.

Vertikální čáry

Zkontrolujte, zda je kryt vstupního zásobníku na svém místě.

Fotocitlivý válec uvnitř tonerové kazety může být poškrábaný. Nainstalujte novou tonerovou kazetu HP.
Pokyny naleznete v části

Výměna tonerové kazety

.

Šedé pozadí

Zkontrolujte, zda je kryt vstupního zásobníku na svém místě.

Zobrazte vlastnosti tiskárny. Pokyny naleznete v části

Vlastnosti tiskárny (ovladač)

. Klepněte na kartu

Konfigurace a snižte nastavení Sytost tisku. Toto nastavení sníží vykrytí pozadí.

Použijte médium s nižší hmotností. Další informace najdete v části

Technické údaje médií tiskárny

.

Zkontrolujte pracovní prostředí tiskárny. Velmi suché podmínky (nízká vlhkost) mohou zvýšit vykrytí
pozadí.

Nainstalujte novou tonerovou kazetu HP. Pokyny naleznete v části

Výměna tonerové kazety

.

background image

46

Kapitola 6 Poradce při potížích tiskárny

CSWW

Šmouhy od toneru

Objeví-li se šmouhy od toneru na vstupní hraně média, mohou být znečištěny vymezovače. Otřete
vymezovače média suchým hadříkem, který nepouští vlákna. Další informace najdete v části

Identifikace součástí tiskárny

nebo

Čištění tiskárny

.

Zkontrolujte typ a kvalitu média.

Zkuste nainstalovat novou tonerovou kazetu HP. Pokyny naleznete v části

Výměna tonerové kazety

.

Teplota fixační jednotky může být příliš nízká. Zobrazte vlastnosti tiskárny. Pokyny naleznete v části

Vlastnosti tiskárny (ovladač)

. Klepněte na kartu Papír a zkontrolujte, zda jste v rozevíracím seznamu

Optimalizovat pro vybrali správné médium.

Uvolněný toner

Vyčistěte vnitřní prostory tiskárny. Pokyny naleznete v části

Čištění tiskárny

.

Zkontrolujte typ a kvalitu média. Další informace najdete v části

Technické údaje médií tiskárny

.

Zkuste nainstalovat novou tonerovou kazetu HP. Pokyny naleznete v části

Výměna tonerové kazety

.

Zobrazte vlastnosti tiskárny. Pokyny naleznete v části

Vlastnosti tiskárny (ovladač)

. Klepněte na kartu

Papír a zkontrolujte, zda jste v rozevíracím seznamu Optimalizovat pro vybrali správné médium.

Zapojte tiskárnu přímo do elektrické zásuvky místo k rozdvojce.

Vertikální opakované chyby

Tonerová kazeta může být poškozena. Objevuje-li se opakovaná chyba na stejném místě stránky,
nainstalujte novou tonerovou kazetu. Pokyny naleznete v části

Výměna tonerové kazety

.

Interní části mohou být pokryty tonerem. Další informace najdete v části

Čištění tiskárny

. Objevuje-li

se vada na zadní stránce, problém se pravděpodobně odstraní po několika výtiscích.

Zobrazte vlastnosti tiskárny. Pokyny naleznete v části

Vlastnosti tiskárny (ovladač)

. Klepněte na kartu

Papír a zkontrolujte, zda jste v rozevíracím seznamu Optimalizovat pro vybrali správné médium.

Nesprávně tvarované znaky

Pokud jsou znaky nesprávně tvarovány a vznikají prázdná místa, médium může být příliš hladké.
Zkuste jiné médium. Další informace najdete v části

Technické údaje médií tiskárny

.

Jsou-li znaky nesprávně tvarovány a tvoří vlnovku, tiskárna vyžaduje servis. Vytiskněte zkušební
stránku systému Windows. Jsou-li znaky nesprávně tvarovány, kontaktujte autorizovaného prodejce
HP nebo servisního technika. Další informace najdete v části

Servis a podpora

.

Zkosení stránky

Zkontrolujte, zda jsou média zavedena správně a vymezovače média nejsou nastaveny příliš těsně
nebo volně. Další informace najdete v části

Vložení média do vstupního zásobníku

.

Vstupní zásobník může být příliš plný. Další informace najdete v části

Vložení média do vstupního

zásobníku

.

Zkontrolujte typ a kvalitu média. Další informace najdete v části

Technické údaje médií tiskárny

.

background image

CSWW

Zlepšení kvality tisku 47

Zkroucení a zvlnění

Zkontrolujte typ a kvalitu média. Jak vysoká teplota, tak vlhkost mohou způsobit zkroucení média.
Další informace najdete v části

Technické údaje médií tiskárny

.

Médium může být ve vstupním zásobníku příliš dlouho. Převra

ťte stoh média v zásobníku. Rovněž

zkuste ve vstupním zásobníku otočit médium o 180°.

Otevřete dvířka pro přímou dráhu média a zkuste tisknout. Další informace najdete v části

Výstupní

dráhy tiskárny

.

Teplota fixační jednotky může být příliš vysoká. Zobrazte vlastnosti tiskárny. Pokyny naleznete v části

Vlastnosti tiskárny (ovladač)

. Klepněte na kartu Papír a zkontrolujte, zda jste v rozevíracím seznamu

Optimalizovat pro vybrali správné médium.

Záhyby nebo zmačkání

Zkontrolujte, zda jsou média správně zavedena. Další informace najdete v části

Vložení média do

vstupního zásobníku

.

Zkontrolujte typ a kvalitu média. Další informace najdete v části

Technické údaje médií tiskárny

.

Otevřete dvířka pro přímou dráhu média a zkuste tisknout. Další informace najdete v části

Výstupní

dráhy tiskárny

.

Obra

ťte stoh média v zásobníku. Rovněž zkuste ve vstupním zásobníku otočit médium o 180°.

Rozptýlený obrys toneru

Zobrazte vlastnosti tiskárny. Pokyny naleznete v části

Vlastnosti tiskárny (ovladač)

. Klepněte na kartu

Konfigurace a v rámci nastavení Nastavení přenosu vyberte možnost Zapnuto.

Pokud se kolem znaků rozptýlilo velké množství toneru, média mohou být vůči toneru rezistentní. (Pro
laserový tisk je malé množství rozptýleného toneru normální.) Použijte jiný typ média. Další informace
najdete v části

Technické údaje médií tiskárny

.

Obraťte stoh média v zásobníku.

Použijte média určená pro laserové tiskárny. Další informace najdete v části

Technické údaje médií

tiskárny

.

background image

48

Kapitola 6 Poradce při potížích tiskárny

CSWW