HP LaserJet 1000 Printer - Formulář servisních informací

background image

Formulář servisních informací

Formulář servisních informací

Kdo vrací zařízení?

Datum:

Kontaktní osoba:

Telefon:

Další kontakt:

Telefon:

Adresa, na kterou se má zboží zaslat:

Zvláštní pokyny pro odeslání:

Co se odesílá?

Číslo modelu:

Sériové číslo:

Při vrácení zařízení přiložte jakékoliv relevantní výtisky. Neposílejte příslušenství, které není nutné k provedení opravy
(například zásobníky médií, příručky a čisticí materiál).

Co je třeba udělat?
1. Popište okolnosti selhání. (Co selhalo? Co jste dělali, když došlo k závadě? Jaký jste používali software? Můžete
chybu zopakovat?)

2. Opakuje se tato závada v nějakých intervalech? V jakých?

3. Je jednotka připojena k následujícímu zařízení? (Uveďte výrobce a čísla modelů.)
Osobní počítač:

Modem:

ť:

4. Dodatečné poznámky:

background image

62 Kapitola 7 Servis a podpora

CSWW