HP LaserJet 1000 Printer - Disk CD Hewlett-Packard Support Assistant (Pomocník podpory Hewlett-Packard)

background image

Disk CD Hewlett-Packard Support Assistant (Pomocník podpory
Hewlett-Packard)

Tento podpůrný nástroj nabízí úplný informační systém navržený pro poskytování technických informací a
informací o produktech HP. O předplatné této čtvrtletní služby žádejte v USA nebo v Kanadě na čísle
1-800-457-1762. V Hongkongu, Indonésii, Malajsii a Singapuru volejte Fulfill Plus na čísle (65) 740-4477.