HP LaserJet 1000 Printer - Pokyny pro opětovné zabalení tiskárny

background image

Pokyny pro opětovné zabalení tiskárny

Balíte-li znovu tiskárnu, postupujte podle následujících pokynů:

Je-li to možné, přiložte vzorky tisku a pět až deset listů papíru nebo jiného média, které se nevytisklo
správně.

Odeberte a uložte všechny kabely, zásobníky a volitelné příslušenství instalované v tiskárně.

Odeberte a uložte tonerovou kazetu.

UPOZORNĚNÍ

Poškození tonerové kazety zabráníte uložením tonerové kazety do původního balení, nebo ji uložte tak, aby nebyla
vystavena světlu.

Je-li to možné, použijte původní přepravní obal a balicí materiál. Poškození během přepravy
vyplývající z nedostatečného zabalení je vaší zodpovědností
. Pokud k tiskárně původní balicí
materiály již nemáte, obra˙te se na místní poštu, kde získáte informace o zabalení tiskárny.

Přibalte vyplněnou kopii formuláře servisních informací. Viz

Formulář servisních informací

.

Společnost Hewlett-Packard doporučuje, abyste pro dopravu zařízení pojistili.

background image

CSWW

Formulář servisních informací 61