HP LaserJet 1000 Printer - Technické údaje médií tiskárny

background image

Technické údaje médií tiskárny

Tiskárny HP LaserJet poskytují prvotřídní kvalitu tisku. Tiskárna akceptuje různá tisková média, jako jsou
samostatné listy papíru (včetně recyklovaného papíru), obálky, štítky, fólie, velínový papír a média vlastního
formátu. Vlastnosti jako hmotnost, hrubost a obsah vlhkosti jsou důležité faktory, které ovlivňují výkon
tiskárny a výstupní kvalitu.

Tiskárna může používat širokou škálu papírů a dalších tiskových médií podle pokynů obsažených v této
uživatelské příručce. Média, která neodpovídají těmto pokynům, mohou způsobit následující problémy:

nízká kvalita tisku,

častější uvíznutí papíru,

předčasné opotřebení tiskárny vyžadující opravu.

Nejlepších výsledků dosáhnete výhradním použitím značkového papíru a značkových médií firmy HP.
Společnost Hewlett-Packard nemůže doporučit používání jiných značek. Protože se nejedná o výrobky
společnosti HP, nemůže společnost HP ovlivnit nebo kontrolovat jejich kvalitu.

Může se stát, že média vyhovují všem zásadám uvedeným v této příručce, a přesto nebudou přinášet
uspokojivé výsledky. Příčinou může být nesprávná manipulace, nepřijatelná úroveň teploty a vlhkosti nebo
jiné proměnné, na něž nemá společnost Hewlett-Packard vliv.

Před nákupem většího množství média zkontrolujte, zda vyhovují všem zásadám uvedeným v této příručce
a v příručce Guidelines for Paper and Other Print Media (Příručka pro papíry a další tisková média). (Další
informace o objednání příručky najdete v části

Příslušenství a informace o objednávkách

) Před nákupem

většího množství médium vždy vyzkoušejte.

UPOZORNĚNÍ

Budou-li použita média, která nevyhovují technickým údajům, může dojít k problémům tiskárny, které budou
vyžadovat opravu. Na takovou opravu neposkytuje firma Hewlett-Packard záruku ani servisní smlouvu.