HP LaserJet 1000 Printer - D Příslušenství a informace o objednávkách

background image

Příslušenství a informace o
objednávkách

Pomocí volitelného příslušenství a spotřebního materiálu lze vylepšit možnosti tiskárny. Používejte
příslušenství a další potřeby, které jsou navrženy konkrétně pro tiskárnu HP LaserJet 1000 a které vám
zajistí optimální výkon.

Informace o objednávkách

Položka

Popis nebo použití

Objednací číslo

Spotřební materiál pro
tiskárnu

Víceúčelový papír HP

Značkový papír HP pro nejrůznější použití
(1 krabice obsahuje 10 balení po
500 listech). Vzorek objednáte v USA na
telefonním čísle 1-800-471-4701.

HPM1120

Papír HP LaserJet

Značkový papír Premium HP pro použití v
tiskárnách HP LaserJet (1 krabice
obsahuje 10 balení po 500 listech).
Vzorek objednáte v USA na telefonním
čísle 1-800-471-4701.

HPJ1124

Průhledná fólie HP
LaserJet

Značková průhledná fólie pro
monochromatické tiskárny HP LaserJet.

92296T (Letter)
92296U (A4)

Tonerové kazety

Tonerové kazety
UltraPrecise

Náhradní tonerové kazety pro tiskárnu
HP LaserJet 1000

Kazeta na 2 500 stran

C7115A

Doplňková
dokumentace

Guidelines for Paper
and Other Print Media
(Příručka o papírech a
dalších tiskových
médiích)

Průvodce použitím papíru a dalších
tiskových médií v tiskárnách HP LaserJet

5963-7863

background image

92 Dodatek D Příslušenství a informace o objednávkách

CSWW

Náhradní díly

Váleček unašeče médií

Používá se k zachycení média ze
vstupního zásobníku a průchodu
mechanismem tiskárny.

RF0-1008CN

Vstupní zásobník

Používá se ke vkládání médií pro tiskárnu. RG0-1013CN

Kryt vstupního zásobníku Slouží jako kryt médií ve vstupním

zásobníku.

RA0-1405CN

Oddělovací podložka
tiskárny

Používá se pro zamezení podávání více
listů do dráhy tiskárny.

RF0-1007CN

Informace o objednávkách (pokračování)

Položka

Popis nebo použití

Objednací číslo

background image

CSWW

93

E