HP LaserJet 1000 Printer hjælp

background image

Brug

hp LaserJet 1000

background image
background image

HP LaserJet 1000 Series Printer

Brugerhåndbog

background image

Hewlett-Packard Company
11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714 USA.

© Copyright Hew lett-Packard Com pany 2001

Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion,
ændring eller oversættelse er ikke tilladt uden
forudgående skriftlig tilladelse, medmindre
dette er tilladt ifølge gældende love om
ophavsret.

Brugeren af den Hewlett-Packard-printer, der
beskrives i denne brugerhåndbog, tildeles
licens til at: a) udskrive kopier af denne
brugerhåndbog til PERSONLIG, INTERN eller
FIRMAMÆSSIG brug, idet brugeren er
underlagt begrænsningen om ikke at sælge,
videresælge eller på anden måde distribuere
disse eksemplarer; og at b) placere en
elektronisk kopi af denne brugerhåndbog på
en netværksserver, forudsat at adgangen til
den elektroniske kopi er begrænset til
PRIVATE og INTERNE brugere af den
Hewlett-Packard-printer, som beskrives i
denne brugerhåndbog.

Publikationsnummer:
Q1342-online
Første udgave: oktober 2001.

Garanti

Oplysningerne i dette dokument kan ændres
uden forudgående varsel.

Hewlett-Packard giver ingen garanti med
hensyn til disse oplysninger.
HEWLETT-PACKARD FRASIGER SIG DET
STILTIENDE ANSVAR FOR SALGBARHED
OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.

Hewlett-Packard påtager sig intet ansvar for
direkte, indirekte eller hændelige skader eller
nogen følgeskader eller andre skader, som er
opstået i forbindelse med leveringen eller
brugen af disse oplysninger.

Varemærker

Microsoft

®

, MS Windows, Windows

®

og

MS-DOS

®

er varemærker registreret i USA,

tilhørende Microsoft Corporation.

E

NERGY

S

TAR

®

er et varemærke registreret i

USA, tilhørende United States Environmental
Protection Agency.

Netscape er et varemærke registreret i USA,
tilhørende Netscape Communications
Corporation.

Zenographics er et varemærke registreret i
USA, tilhørende Zenographics, Incorporated.

Alle andre produkter, der er nævnt i denne
brugerhåndbog, kan være varemærker
tilhørende de respektive virksomheder.

background image

DAWW

Indhold 3

Indhold

1 Kom godt i gang

Gennemgang af pakkens indhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Klargøring af pladsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Kontrol af omgivelserne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Installation af printersoftwaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Klargøring af tonerkassetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Installation af tonerkassetten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Ilægning af papir i inputbakken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Tilslutning af USB-kablet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Tilslutning af netledningen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Fejlfinding af printeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Installationen er fuldført . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2 Lær printeren at kende

Identifikation af printerens komponenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Statusindikatorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Printerens inputbakke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Printerens papirstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Printerens udskriftsgange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Tonerdæksel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Slukning af strømmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Spændingskonverteringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

3 Medier

Valg af papir og andre medier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Optimering af udskriftskvaliteten for medietyper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Ilægning af medier i inputbakken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Specifikke medietyper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Udskrivning på transparenter og etiketter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Udskrivning på konvolutter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Udskrivning på papir med brevhoved og fortrykte formularer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Udskrivning på specialmedier og kortmateriale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

4 Udskrivningsopgaver

Adgang til printeregenskaberne (driver) og hjælp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Printeregenskaber (driver) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Online-hjælp til printeregenskaber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Udskrivning af vandmærker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Udskrivning af flere sider på et enkelt ark papir (N-op udskrivning) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Annullering af udskriftsjob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Indstillinger for udskriftskvalitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Brug af EconoMode (Spar toner). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

background image

4 Indhold

DAWW

5 Styring af tonerkassetten

Brug af HP-tonerkassetter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

HP-politik vedrørende tonerkassetter, der ikke er fremstillet af HP . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Opbevaring af tonerkassetter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Tonerkassettens forventede levetid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Genbrug af tonerkassetter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Sådan sparer du toner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Omfordeling af toner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Udskiftning af tonerkassetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

6 Fejlfinding af printeren

Sådan finder du en løsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Siderne blev ikke udskrevet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Siderne blev udskrevet, men der var et problem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Softwaren er installeret, men siderne er ikke blevet udskrevet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Statusindikatormønstre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Fejlmeddelelser på skærmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Mediehåndteringsproblemer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Den udskrevne side ser anderledes ud end den side, der blev vist på skærmen. . . . . . 43
Problemer med printersoftwaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Forbedring af udskriftskvaliteten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Rengøring af printeren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Rengøring af printerens mediegang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Udbedring af papirstop i printeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Udskiftning af opsamlingsvalsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Rengøring af opsamlingsvalsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Udskiftning af printerens separationspude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Udskrivning af en printertestside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

7 Service og support

Tilgængelighed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Hardwareservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Udvidet garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Retningslinier for emballering af printeren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Serviceoplysningsskema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Hewlett-Packard-support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Kundesupport og hjælp til produktreparation (USA og Canada). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Europæisk kundesupportcenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Supportnumre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Online-service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Anskaffelse af softwareprogrammer og elektroniske oplysninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Direkte bestilling af Hewlett-Packard-tilbehør eller forbrugsmaterialer . . . . . . . . . . . . . . 67
Hewlett-Packard Support Assistant-cd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Hewlett-Packard-serviceoplysninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
HP SupportPack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Salgs- og servicekontorer verden over . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

background image

DAWW

Indhold 5

Kapitel A Printerspecifikationer

Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
FCC-overensstemmelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Produktets miljøbeskyttelsesprogram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Beskyttelse af miljøet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Datablad vedrørende materialesikkerhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Regulative erklæringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Overensstemmelseserklæring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Erklæring om lasersikkerhed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Canadiske DOC-regulativer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Koreansk EMI-erklæring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Japansk EMI-erklæring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Lasererklæring for Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Kapitel B Mediespecifikationer

Mediespecifikationer for printeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Understøttede medieformater (printer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Retningslinjer for brug af medier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

papir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Etiketter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
transparenter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Konvolutter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Kortmateriale og tungt medie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Kapitel C Garanti og licens

Hewlett-Packard-softwarelicensaftale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Hewlett-Packards erklæring om begrænset garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Begrænset garanti for tonerkassettens levetid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Kapitel D Oplysninger om tilbehør og bestilling

Kapitel E Installation af delte printere

Installation af en delt printer i Windows 98 og Millennium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Installation af en delt printer i Windows 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Installation af en delt printer i Windows XP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Indeks

background image

6 Indhold

DAWW

background image

DAWW

7

1