HP LaserJet 1000 Printer - Fejlfinding af printeren

background image

Fejlfinding af printeren

Hvis den øverste statusindikator lyser, er printeren klar til udskrivning.

Kontroller netledningen og USB-kabeltilslutningen, hvis statusindikatorerne ikke lyser.

FORSIGTIG

Husk altid at trække stikket til printeren ud, inden kablet tilsluttes printeren. Ellers kan printeren blive
beskadiget.