HP LaserJet 1000 Printer - Optimering af udskriftskvaliteten for medietyper

background image

Optimering af udskriftskvaliteten for medietyper

Temperaturen i printerens fikseringsenhed har indvirkning på udskriftskvaliteten af de udskrevne
dokumenter. Forskellige medietyper kræver forskellige temperaturer i fikseringsenheden for at
optimere udskriftskvaliteten. Du kan angive den medietype, der anvendes til udskrivning, i
printerdriveren. Derved indstilles fikseringsenheden til en temperatur, der passer til det
pågældende medie.

Sådan ændres medietypen i printerdriveren

1

Åbn printeregenskaberne. Se

Printeregenskaber (driver)

for at få yderligere vejledning.

2

Klik på fanen Papir.

3

Vælg den ønskede medietype på rullelisten Optimer til.

4

Klik på OK.

Bemærk!

Udskrivningshastigheden nedsættes automatisk ved udskrivning af specialmedier.

background image

DAWW

Ilægning af medier i inputbakken 21