HP LaserJet 1000 Printer - Udskrivning på transparenter og etiketter

background image

Udskrivning på transparenter og etiketter

Brug kun transparenter og etiketter, der anbefales til brug i laserprintere, f.eks. HP transparenter
og HP LaserJet-etiketter. Se

Mediespecifikationer for printeren

for at få yderligere oplysninger.

FORSIGTIG

Efterse mediet for at sikre, at det ikke er rynket eller krøllet, at kanterne ikke er flossede, og der ikke
mangler etiketter.

FORSIGTIG

Brug kun etiketter, hvor man ikke kan se bærearket imellem etiketterne. Etiketter kan løsne sig fra arket,
når der er mellemrum imellem dem, hvilket kan forårsage alvorlige papirstop.

Sådan udskriver du transparenter eller etiketter

1

Åbn den direkte udskriftsgang.

2

Ilæg mediet i inputbakken. Sørg for, at ilægge mediet med den øverste kant forrest, og at den
side, der skal udskrives på (ru side), vender opad.

3

Juster papirstyrene.

4

Åbn printeregenskaberne. Se

Printeregenskaber (driver)

for at få yderligere vejledning. Klik på

fanen Papir, vælg Transparent eller Etiketter på rullelisten Optimer til, og klik på OK.

5

Udskriv dokumentet. Fjern mediet fra printerens bagside, efterhånden som det udskrives, for
at undgå, at siderne klistrer sammen, og læg derefter de udskrevne sider på en plan
overflade.

background image

DAWW

Udskrivning på konvolutter 23